אוסמוזה הפוכה - החברה המובילה בישראל לציוד ניקוי חלונות בגובה ופאנלים סולאריים

חיפוש
גש לתוכן

תפריט ראשי:

אוסמוזה הפוכה

מוצרים

מערכות אוסמוזה הפוכה לניקוי חלונות קירות מסך ופנלים סולארים
אנו מייצרים מערכות אוסמוזה הפוכה מוכנות לחיבור והפעלה מהירה להפקת מים נטולי מלחים ממי רשת ליישומי ניקוי חלונות קירות מסך ופנלים סולארים המערכות עובדות ביחס השבה אופטימלי, יכולת דחיית מלחים גבוהה במיוחד ובעלויות תפעול נמוכות הודות לשימוש בממברנות מתקדמות ותכנון נכון המבטיח עבודה בלחץ נמוך,איכות מים גבוה ואמינות לאורך שנים,מערכות אוסמוזה הפוכה כוללות: מעמד  אל חלד,משאבת לחץ גבוה,ממברנות אוסמוזה הפוכה מתקדמות רוטמטרים למדידות ספיקה ולחץ,בקרת מוליכות רציפה כאופציה ובקר ייעודי המאפשר תפעול אוטומטי ורציף של המערכת, מפסק לחץ, מסנן מיקרוני מערכת ברזים ידניים לוויסות ספיקות,ברז חשמלי לניתוק אוטומטי, חוברת הפעלה ואחריות לתקופה של שנה לצורך פעולה של מערכות אוסמוזה הפוכה יש לוודא כי מי הזנה עומדים בערכים מתאימים 
אוסמוזה הפוכה 
     PROSEROR
 

אוסמוזה הפוכה 
  PROSEROR
 

אוסמוזה הפוכה 
  PROSEROR
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR  
 

אוסמוזה הפוכה 
  PROSEROR
 

TROGP
100דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 100 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGP
150דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 150 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGP
180דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה180 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGP
200דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 200 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGP
250דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 250 ספיקה

התקשרו:מחיר
אוסמוזה הפוכה 
  PROSEROR
 

אוסמוזה הפוכה 
  PROSEROR
 

אוסמוזה הפוכה 
  PROSEROR
 

אוסמוזה הפוכה 
  PROSEROR
 

אוסמוזה הפוכה 
  PROSEROR
 

TROGP
300דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 300 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGP
400דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 400 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGP
500דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 500 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGP
800דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 800 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGP
1000דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 1000 ספיקה

התקשרו:מחיר
אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR 
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR 
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR 
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR 
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR 
 

TROGPL
90דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה90ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPL
180דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה180ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPL
270דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה270ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPL
360דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה360ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPL
450דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה450ספיקה

התקשרו:מחיר
אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR 
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR 
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR 
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR 
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR 
 

TROGPD
150דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 150 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPD
200דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה200 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPD
600דגם

בנזיןמנוע
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה600 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPD
800דגם

בנזין
מנוע
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 800 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPD
1000דגם

בנזיןמנוע
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 1000 ספיקה

התקשרו:מחיר
אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR
 

TROGPS
200דגם
בנזין380/220
הפעלה
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 200 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPS
300דגם
בנזין380/220
הפעלה
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 300 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPS
600דגם
בנזין380/220
הפעלה
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 600 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPS
800דגם
בנזין380/220
הפעלה
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 800 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPS
1000דגם
בנזין380/220
הפעלה
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 1000ספיקה

התקשרו:מחיר
אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR
 

TROGPM
200דגם
בנזין380/220
הפעלה
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 200 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPM
300דגם
בנזין380/220
הפעלה
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 300 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPM
600דגם
בנזין380/220
הפעלה
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 600 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPM
800דגם
בנזין380/220
הפעלה
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 800 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPM
1000דגם
בנזין380/220
הפעלה
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 1000ספיקה

התקשרו:מחיר
אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR 
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR 
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR 
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR 
 

אוסמוזה הפוכה 
PROSEROR 
 

TROGPB
50דגם
וולט
24/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה50 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPB
100דגם
וולט
24/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה100 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPB
150דגם
וולט
24/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה150 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPB
200דגם
וולט
24/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה200 ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPB
250דגם
וולט
24/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה250 ספיקה

התקשרו:מחיר
אוסמוזה הפוכה 
   

PROSEROR
 

אוסמוזה הפוכה 
   

PROSEROR
 

אוסמוזה הפוכה 
   

PROSEROR
 

אוסמוזה הפוכה 
   

PROSEROR
 

אוסמוזה הפוכה 
   

PROSEROR
 

TROGPT
100דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 100ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPT
150דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 150ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPT
300דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 300ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPT
600דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 600ספיקה

התקשרו:מחיר
TROGPT
1000דגם
וולט
380/220
מתח
5656565656 
מק"ט


 לרכישה
ליטר/שעה 1000ספיקה

התקשרו:מחיר
משלוח ציוד
שם החברה
דואר אלקטרוני
טלפון
נושא

להצעות מחיר
ומידע טכני התקשרו
03-6024079I
כרטיסי אשראי
היצרן המוביל למערכות ניקוי חלונות ופאנלים
אספקת מוצרים ודמי משלוח
לתמיכה טכנית בהתקנת ציוד ומערכות
המחירים הטובים ביותר בישראל
זקוקים לעזרה התקשרו
ייעוץ ועזרה בבחירת מתקנים
 
ציוד ניקוי בלחץ
קיטי לניקוי חלונות ופאנלים
אביזרים ומחברים
משאבות להגברת לחץ
סוללות ומטענים
נגררים ומערכות ניקוי
מחליפי יונים
ציוד מגן ואביזרים
03-6024079 :טל
כל הזכויות שמורות פרוסרור טכנולוגיות © 2015
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה
:מוצרים
מוטות טלסקופים
מיכלי אגירה
מברשות לטלסקופים
גלגלונים ואביזרים
אוסמוזה הפוכה
מערכות ניקוי פנים
ציוד ניקוי קלאסי
ניידות ורכבים ייעודיים
שואבי אבק טלסקופים
אביזרים לטלסקופים
חזור לתוכן | חזור לתפריט ראשי